Thủ tục hồ sơ du học Hà Lan

Trường Đại học Hà Lan đăng ký visa MVV cho sinh viên quốc tế. Thông thường thời gian đăng ký visa 2-6 tuần. Visa được cấp bởi cơ quan nhập cảnh IND. Visa cho sinh viên quốc tế có thời hạn 1 năm. Trước khi hết hạn 2 tháng, sinh viên phải xin gia hạn visa mới[…]

Xem thêm
Liên hệ ngay
Hotline: +84-913734944

Gửi thông tin liên hệ