Học bổng du học Canada

Những tin tức và thông tin đến các chương trình học bổng ở các trường Trung Cấp đến Đại Học, Cao học tại đất nước Canada xinh đẹp và đáng sống nhất thế giới

Chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Niagara College, Canada trong dịch COVID-19

Chính phủ Canada đã bắt đầu chương trình Canada Emergency Response Benefit (CERB) nhằm hỗ trợ tài chính cho những người phải nghỉ làm do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó sinh viên quốc tế cũng nằm trong những đối tượng được hỗ trợ nếu các em đủ điều kiện. Không nằm ngoài mong muốn đó, Niagara College cũng đang nỗ lực xây dựng các chương trình hỗ trợ sinh viên[…]

Xem thêm
Liên hệ ngay
Hotline: 0901 345 705

Gửi thông tin liên hệ

Captcha