Học bổng 4,000 NZD chương trình dự bị đại học & cao đẳng của Đại học Canterbury
Học bổng 4,000 NZD chương trình dự bị đại học & cao đẳng của Đại học Canterbury

UCIC là trường Cao đẳng độc lập có cơ sở giảng dạy bên trong trường Đại học để tuyển sinh và đào tạo dự bị cho sinh viên quốc tế trước khi chuyển tiếp vào Đại học Canterbury. Sau khi hoàn tất thành công chương trình UTP (University Transfer Programme), học sinh có thể chuyển vào năm 2 của ĐH Canterbury.[…]

Xem thêm
Liên hệ ngay
Hotline: 0901 345 705

Gửi thông tin liên hệ

Captcha