Các chuyên ngành chính

ngành Truyền Thông (Media & Communication)

Communications and new media

Trọng tâm của ngành là các công nghệ mới nổi và mới nổi, chẳng hạn như việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số 'tương tác' và sinh viên có cơ hội học nhiều mô-đun được giảng dạy trong khoa Khoa học Máy tính. Bạn có thể tìm hiểu về thiết kế và phát triển phương tiện kỹ thuật số, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu kỹ thuật số cũng như chủ đề xã hội và bối cảnh có liên quan

Social media

Bạn sẽ tìm hiểu về sự phát triển, đặc điểm và ứng dụng của các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest và Tumblr và bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng các nền tảng, sản phẩm hoặc chiến dịch này không chỉ với tư cách là nhà tư vấn cá nhân mà còn cũng thay mặt cho tổ chức. Giống như hầu hết các studio truyền thông, bạn phải sẵn sàng điều chỉnh liên tục các chiến lược và cách tiếp cận của để bắt kịp những thay đổi về phương tiện và hành vi của khán giả.

Media & CommunicationCác công cụ truyền thông

Journalism

Bạn sẽ tìm hiểu về sự phát triển, đặc điểm và ứng dụng của các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest và Tumblr và bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng các nền tảng, sản phẩm hoặc chiến dịch này không chỉ với tư cách là nhà tư vấn cá nhân mà còn cũng thay mặt cho tổ chức. Giống như hầu hết các studio truyền thông, bạn phải sẵn sàng điều chỉnh liên tục các chiến lược và cách tiếp cận của để bắt kịp những thay đổi về phương tiện và hành vi của khán giả.

Publishing and editing

Bạn sẽ tìm hiểu về sự phát triển, đặc điểm và ứng dụng của các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest và Tumblr và bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng các nền tảng, sản phẩm hoặc chiến dịch này không chỉ với tư cách là nhà tư vấn cá nhân mà còn cũng thay mặt cho tổ chức. Giống như hầu hết các studio truyền thông, bạn phải sẵn sàng điều chỉnh liên tục các chiến lược và cách tiếp cận của để bắt kịp những thay đổi về phương tiện và hành vi của khán giả.

Film and media studies

Chuyên ngành Điện ảnh có thể là lựa chọn tốt nhất cho bất kỳ ai muốn làm việc trong ngành điện ảnh: Nhà sản xuất, Biên kịch/Biên tập viên hoặc Nhà phê bình và các kỹ năng chuyên nghiệp. Bạn cũng sẽ đạt được các kỹ năng làm phim thực hành, bao gồm viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn, chỉ đạo và chỉ đạo. Chỉ đạo, quay phim, ánh sáng và chỉnh sửa.