Chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Niagara College, Canada trong dịch COVID-19

Chính phủ Canada đã bắt đầu chương trình Canada Emergency Response Benefit (CERB) nhằm hỗ trợ tài chính cho những người phải nghỉ làm do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó sinh viên quốc tế cũng nằm trong những đối tượng được hỗ trợ nếu các em đủ điều kiện. Không nằm ngoài mong muốn đó, Niagara College cũng đang nỗ lực xây dựng các chương trình hỗ trợ sinh viên, với hy vọng giảm thiểu tối đa những khó khăn mà sinh viên có thể gặp phải trong thời gian này.

Dưới đây là các biện pháp hỗ trợ mà sinh viên quốc tế tại Niagara College có thể nhận được:

1. Canada Emergency Response Benefit (CERB) - Chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ Canada.

​Thông tin và hướng dẫn đăng ký chương trình: https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html

CERB trợ cấp $500 một tuần trong vòng tối đa là 16 tuần. Chương trình đã bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng Tư (giờ Canada) và được chia khung thời gian đăng ký theo tháng sinh của người đăng ký. Sinh viên cần đọc hiểu rõ điều kiện để được đăng ký chương trình và làm theo hướng dẫn để được nhận hỗ trợ.

2. Nourishing Minds Fund - Quỹ Nuôi Dưỡng Trí Tuệ của Hiệp Hội Sinh Viên trường Niagara College (NCSAC)

Với sự ủng hộ từ các tổ chức và cá nhân, bộ phận Phát triển và Quan hệ Cựu Sinh Viên Niagara College đã phân bổ $50,000 cho Quỹ Nuôi Dưỡng Trí Tuệ - NCSAC nhằm giảm thiểu khó khăn về thực phẩm mà sinh viên phải đối mặt trong giai đoạn COVID-19. Niagara College cùng NC SAC đã làm việc và quyên góp $100,000. Số tiền quyên góp được sử dụng để cung cấp Thẻ quà tặng ảo mua hàng (Virtual Grocery Gift Card) cho sinh viên có nhu cầu trong thời gian này.

Để đăng ký nhận Thẻ quà tặng mua hàng miễn phí, sinh viên có nhu cầu truy cập tại: https://www.yourncsac.ca/groceryhelp

Do số lượng đăng ký lớn, hệ thống có thể phải đóng trong một vài ngày để xử lý và có thông báo ngày mở tiếp theo.

3. Emergency Bursary programs - Các chương trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp

Niagara College đã xây dựng các chương trình hỗ trợ khẩn cấp được quản lý bởi bộ phận Hỗ trợ Tài Chính và Quốc Tế nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tài chính mà sinh viên phải đối mặt trong giai đoạn này​.

Để nhận hỗ trợ và tìm hiểu thêm thông tin, Sinh viên quốc tế vui lòng liên hệ Cố Vấn Sinh Viên (International Student Advisor) của Campus mình đang theo học:

https://www.niagaracollege.ca/students/academics/advising/

----------------------------------------

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, các bạn du học sinh hãy bình tĩnh và theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và Công ty Du học Quốc Anh IEC để ứng phó với tình hình dịch bệnh nhé:

Công ty Tư vấn Du học Quốc Anh IEC

Đăng ký ngay

Captcha
Liên hệ ngay
Hotline: 0901 345 705

Gửi thông tin liên hệ

Captcha